marije blog

22/09/2014

0 reacties

Terug naar de sigarendoos

Met  het praktijknetwerk ‘ Terug naar de sigarendoos’ hebben we geprobeerd de basis kennis van het koeien voeren boven tafel te krijgen en dit zo te vertalen dat het ook daadwerkelijk verbeteringen in de praktijk geeft. Zoals de figuur laat zien (DMS Advies, 2012) is de spreiding in voerkosten tussen melkveehouders enorm.  Aan tafel met de voer […]

Lees verder...

22/09/2014

1 reactie

Boerenverstand zoekt nieuw talent!! (m/v)

Boerenverstand is een groeiend adviesbureau opererend in de duurzame landbouw, gespecialiseerd in (Europese) grondgebonden landbouw, hoofdzakelijk melkveehouderij. Boerenverstand werkt aan kennis en tools die duurzaamheid praktisch en rendabel moeten maken voor de boer. Producten als de kringloopwijzer, de rantsoenwijzer en de bodemconditiescore. Opdrachtgevers zijn vaak provincies, waterschappen of het Ministerie. De laatste jaren werkt Boerenverstand […]

Lees verder....

15/09/2014

0 reacties

Themadag Heerlijk Helder Hooi met lancering Rantsoenwijzer

Adviesbureaus PPP-Agro en Boerenverstand organiseren een themadag over de toepassing van hooi in het melkveerantsoen. De themadag wordt georganiseerd ter afronding van de praktijknetwerken Heerlijk Helder Hooi (PPP-Agro) en Terug naar de sigarendoos berekening (Boerenverstand). In het ochtendprogramma zal onafhankelijk voeradviseur Aart Malestein een lezing geven over hoe er weer praktisch met veevoeding om moet […]

Lees verder....

08/09/2014

0 reacties

Ervaring- en kennisdeling van opbrengstmetingen

Het praktijknetwerk “Loonwerker maakt melkveehouder Kringloopwijzer” is in volle gang. In middels zit de 4e snee al in de kuil. Ervaring is opgedane rondom het wegen en bemonsteren van de opbrengst van de percelen. De mobiele weegbrug is een heel praktische oplossing om de opbrengst te meten. Tegelijkertijd kost het ook extra tijd en energie […]

Lees verder....

04/09/2014

0 reacties

Praktijknetwerk op excursie naar Schothorst Feed Research

Binnen het praktijknetwerk: Veevoeding terug in de sigarendoos zijn deelnemende melkveehouders op 27 augustus naar Lelystad afgereisd voor een excursie bij Schothorst Feed Research. Schothorst Feed research is een privaat kennis- en informatiecentrum voor diervoeding voor Rundvee, pluimvee en varkens. Zij voeren onderzoeken uit, geven advies en trainingen over nutriënten en kwaliteitsmanagement. Om 10.00 uur […]

Lees verder....

07/07/2014

0 reacties

1e Veenweiden-vakdag ‘Wat het gras wil’

Geachte veehouder/adviseur, Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de dagelijkse bedrijfsvoering is een kunst op zich. Met deze eerste Veenweiden-vakdag willen wij graag de fijne kneepjes van het vak ‘goed grasland- beheer’ met u delen. Programma Inspiratie We starten […]

Lees verder....

07/07/2014

1 reactie

Studenten adviseren veehouders na spitten in Achterhoekse bodem

Dit voorjaar is AOC Oost gestart met de oprichting van een Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) rondom het thema ‘Biobased Economy’ (groene economie). Doel van het programma is onder meer om, samen met ondernemers in de Achterhoek een leer-/kennisagenda rond dit thema te ontwikkelen en mensen op te leiden met kennis en vaardigheden die nodig zijn in […]

Lees verder....