15/09/2014

0 reacties

Themadag Heerlijk Helder Hooi met lancering Rantsoenwijzer

Adviesbureaus PPP-Agro en Boerenverstand organiseren een themadag over de toepassing van hooi in het melkveerantsoen. De themadag wordt georganiseerd ter afronding van de praktijknetwerken Heerlijk Helder Hooi (PPP-Agro) en Terug naar de sigarendoos berekening (Boerenverstand). In het ochtendprogramma zal onafhankelijk voeradviseur Aart Malestein een lezing geven over hoe er weer praktisch met veevoeding om moet […]

Lees verder...

08/09/2014

0 reacties

Ervaring- en kennisdeling van opbrengstmetingen

Het praktijknetwerk “Loonwerker maakt melkveehouder Kringloopwijzer” is in volle gang. In middels zit de 4e snee al in de kuil. Ervaring is opgedane rondom het wegen en bemonsteren van de opbrengst van de percelen. De mobiele weegbrug is een heel praktische oplossing om de opbrengst te meten. Tegelijkertijd kost het ook extra tijd en energie […]

Lees verder....

04/09/2014

0 reacties

Praktijknetwerk op excursie naar Schothorst Feed Research

Binnen het praktijknetwerk: Veevoeding terug in de sigarendoos zijn deelnemende melkveehouders op 27 augustus naar Lelystad afgereisd voor een excursie bij Schothorst Feed Research. Schothorst Feed research is een privaat kennis- en informatiecentrum voor diervoeding voor Rundvee, pluimvee en varkens. Zij voeren onderzoeken uit, geven advies en trainingen over nutriënten en kwaliteitsmanagement. Om 10.00 uur […]

Lees verder....

07/07/2014

0 reacties

1e Veenweiden-vakdag ‘Wat het gras wil’

Geachte veehouder/adviseur, Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de dagelijkse bedrijfsvoering is een kunst op zich. Met deze eerste Veenweiden-vakdag willen wij graag de fijne kneepjes van het vak ‘goed grasland- beheer’ met u delen. Programma Inspiratie We starten […]

Lees verder....

07/07/2014

1 reactie

Studenten adviseren veehouders na spitten in Achterhoekse bodem

Dit voorjaar is AOC Oost gestart met de oprichting van een Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) rondom het thema ‘Biobased Economy’ (groene economie). Doel van het programma is onder meer om, samen met ondernemers in de Achterhoek een leer-/kennisagenda rond dit thema te ontwikkelen en mensen op te leiden met kennis en vaardigheden die nodig zijn in […]

Lees verder....

17/06/2014

1 reactie

Ook Limburgse boeren steken de schop in de grond!

Een aantal maanden geleden is Boerenverstand gestart in MiddenLimburg met studiegroepen kringlooplandbouw, kijk op de speciale project website www.kringlooplandbouwlimburg.nl. Op 17 juni gingen de deelnemers op excursie bij voorloper Bert van Lier in Heythuysen. De deelnemers kregen instructies van Maricke van Leeuwen van Wageningen Universiteit en gingen zelf aan de slag met het beoordelen van […]

Lees verder....

30/05/2014

0 reacties

Met ANV Water,Land&Dijken de bodem in!

Met twee studiegroepen vanuit Agrarisch Natuur Vereniging Water,Land & Dijken gingen we vandaag op pad in Starnmeer. Niet alleen om te genieten van het prachtig landschap en het mooie weer maar om eens te gaan graven naar een hogere bodembenutting! Hiervoor hadden we Coen ter Berg uitgenodigd als bodemdeskundige om ons het een en ander bij […]

Lees verder....